Меню Затваряне

За проекта

Наименование на проекта: Колело и вино
Водещ партньор: АРРБЦ-Видин
Партньор: Дух Балкана, Княжевац, Сърбия
Приоритетна ос: Устойчив туризъм
Специфична цел: Хора за хора
Цели на проекта: Развитие на велосипеден и винен туризъм, изграждане на капацитет сред местните заинтересовани страни за предлагане на този нов вид туристически продукт и повишаване на осведомеността на местните жители за различно позициониране на трансграничния регион.

Дейности

Проектът ще разработи две проучвания – Състоянието на вело и винения туризъм, които да идентифицират местните участници и разработването на велосипедни и винени маршрути. По време на два трансгранични семинара с местни заинтересовани страни тези резултати ще бъдат допълнително уточнени и ще бъде направено Ръководство за развитието на велосипедни и винени маршрути. Ще бъде изготвено видео ръководство за винения и велосипедния туризъм, а капацитетът на заинтересованите страни ще бъде повишен чрез 2 обучения – за сомелиери и за маркетинг на туристически продукти. Капацитет и подобряване на работата в мрежа, за да се предложи нов туристически продукт.
Фестивалът „BIKE & WINE“ ще популяризира новоразработените маршрути и ще повиши информираността.

Резултати от проекта

2 пресконференции, 2 проучвания, 2 трансгранични семинара за местни заинтересовани страни; Видео ръководство с 6 кратки филма, 2 обучения за изграждане на капацитет на местните заинтересовани страни, 1 пътуващ семинар за велосипеден и винен туризъм, 1 фестивал за велосипеди и вино със 100 участници.

Целеви групи

Целевите групи се интересуват главно от велосипеди и вино. Субекти и лица, които предлагат велосипеди под наем и услуги и произвеждат вино или предлагат дегустации на вино или типични местни вина, са – ресторанти, пансиони, туристически фирми, винарни, производители на вино, наемане или ремонт на велосипеди, асоциации.