Меню Затваряне

Събития

Пътуващ семинар „Колело и вино“

Пътуващ семинар „Колело и вино“ беше проведен в периода 13-16 юли 2020 г. Пътуващия семинар се проведе с продължителност 4 дни, започвайки от Белоградчик, област Видин и завършвайки в Неготин, област Бор. Участниците прекараха 2 дни в област Видин и 2 дни в област Бор.

На 13, 14 и 15 юли пътуващия семинар беше в България – Белоградчик, Боровица, Фалковец, Рабиша, Видин и Ново село. На 15-и след дегустация на вино в село Ново село, област Видин, обиколката продължи в Неготин, Роглево и Буковския манастир в Неготин. 52 трансгранични участници бяха част от събитието. Те бяха представители на медии, туроператор, асоциации.

 

Предстоят две интересни събития в рамките на проект Колело и вино

  • Пътуващ семинар „BIKE & WINE“, предназначен за представители на медии и заинтересовани страни, насочен към промотиране на разработените маршрути и подобряване на работата в мрежа за предлагане на туристически продукт „Колело и вино“. В семинара на колела за участие могат да се запишат 50 представители на медии и заинтересовани страни от област Видин и областите Бор и Зайчар;
  • Фестивал „BIKE & WINE“ е финалното събитие по проекта. Събитието ще се проведе в град Белоградчик и цели да промотира разработените маршрути и ще повиши осведомеността за възможвостите за вело и винен туризъм в трансграничния регион; Граждани над 18 години могат да се включат със свое или предоставено от АРРБЦ-Видин колело.